Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Компенсація понесених витрат працівником: як відобразити в ф. №1ДФ?

Директор придбав за власні кошти програмне забезпечення та газету для Товариства. Витрачену суму коштів йому було компенсовано згідно з наданим авансовим звітом. Чи потрібно відображати суму такої компенсації в ф. №1ДФ?

Наразі податківці мають позицію, що у разі, якщо фізособою-працівником придбання товарів здійснено не за рахунок попередньо виданих юрособою (роботодавцем) коштів під звіт, а за рахунок власних коштів, то наступна компенсація йому таких коштів розглядається як дохід, виплачений такій особі за реалізовані (продані) товари. Відповідно, така сума включається до загального місячного (річного) оподаткованого доходу такої фізособи як інші доходи та оподатковується ПДФО та військовим збором на загальних підставах.

При цьому, як роз’яснюють податківці у ІПК  від 23.02.2018 р. № 765/6/99-99-12-02-03-15/ІПК у ф. №1ДФ така сума компенсації відображається як інші доходи під ознакою доходу «127».

Проте така позиція податківців доволі спірна і, на думку автора, жодного доходу в цьому випадку не виникає, а отже, відображати суму компенсації в №1ДФ не потрібно. Відображенню підлягає лише сума коштів, яка видана на відрядження aбо під звіт (y тoмy числі надміру витрачена).

Отже, щодо відображення компенсованої суми директору необхідно керуватися тим, чи погоджується підприємство з позицією податківців. Якщо так, то в такому випадку така сума відображається у розрахунку з ознакою «127», якщо ж ні, то тоді підприємство повинно бути готовим відстоювати свою позицію в судовому порядку, а у формі №1ДФ така сума не відображається.