Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як відобразити у звіті №1-ОА невідповідність виробленого та реалізованого алкоголю?

Офіс ВПП ДПС нагадує, що форми звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядки їх заповнення регулюються наказом Мінфіну №49. Згідно із цим наказом обсяг залишку відповідної продукції на початок звітного місяця у сумі з обсягами придбаної продукції повинні співпадати з сумою обсягів реалізованої продукції та залишку на кінець звітного місяця. Це передбачено формами Звітів №1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту», №2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв», №3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів», №1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі», №1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»  та Порядків їх заповнення.

Повернення раніше придбаної продукції, її обсяги відображаються з від’ємним значенням у тих самих графах (придбання, надходження або реалізації) Звітів, де такі обсяги вже відображались у попередніх звітах при проведенні первинної операції.

При цьому, повернення продукції відображається у Звітах за той звітний період, у якому відбулось таке повернення.

Тобто, підприємство, яке зазнало втрат (вибуття) не пов’язаних з реалізацією (витрати на лабораторні потреби тощо) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, має відображати  такі випадки у відповідних графах Звітів.

У випадку відсутності балансу між графами Звітів, у графі «Примітки» зазначених Звітів необхідно надати пояснення, а також інформацію щодо обсягів зіпсованих, знищених, втрачених товарів.

До речі, у разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, за кожен такий випадок, до суб'єктів господарювання  застосовуються штраф у розмірі 17000 гривень.