Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

1 жовтня 2018 року введено в дію Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Аудиторська Палата України інформує, що з 1 жовтня 2018 року введено в дію  Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від  21 грудня 2017 року (надалі – Закон № 2258). 

Відповідно до пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2258-VIII  «Право на провадження аудиторської діяльності зберігається за аудиторськими фірмами та аудиторами, які зареєстровані як фізичні особи – підприємці, що мали право на провадження аудиторської діяльності на дату введення в дію цього Закону».

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України станом на 01 жовтня 2018 р. розміщений на архівній версії сайту Аудиторської палати України та доступний за посиланням: https://www.apu.net.ua/reestr-auditorskikh-firm-ta-auditoriv .

Згідно з вимогами пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2258 «Зазначені в цьому пункті особи подають до Аудиторської палати України відомості, що підлягають оприлюдненню в Реєстрі відповідно до вимог цього Закону, до 31 жовтня 2018 року».

Порядок ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у відповідності до частини сьомої статті 20 Закону № 2258 визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Згідно з частиною першою  ст. 22 Закону № 2258, відомості, які підлягають оприлюдненню в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, подаються до Аудиторської палати України за формою, затвердженою Аудиторською палатою України та погодженою Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

На виконання вимог Закону № 2258, рішенням Аудиторської палати України від 27 вересня 2018 року № 1/1 затверджені реєстраційні форми відомостей, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, та передані до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю  для погодження.

Після  погодження  реєстраційних форм Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, рішення Аудиторської палати України  про їх затвердження та реєстраційні форми будуть розміщені на  сайті АПУ за посиланням: https://www.apu.com.ua

Джерело: Аудиторська Палата України