Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Запровадження електронної звітності

Бельгія

Бельгію сьогодні неможливо уявити без телекомунікаційних технологій. За даними опитувань, 51% користувачів персональних комп’ютерів використовують їх головним чином для виходу в Інтернет. Інші 49%, що не мають прямого відношення до роботи з Інтернетом, дещо недовірливо ставляться до використання телекомунікаційних мереж.

Співвідношення між цими двома групами не настільки велике, однак все-таки переважає частина, що стежить за нововведеннями, які прийшли через Інтернет. Невипадково в Бельгії діє гасло: “Інтернет для всіх”. Можна розцінювати його так: персональний комп’ютер на робочому столі або ноутбук як абонемент, що веде до різних асоціацій, бібліотек, дає змогу здійснювати фінансові операції, у тому числі подавати податкову звітність.

Уряд Бельгії докладає всіх зусиль для поліпшення якості Інтернету і створює нові способи подання звітності як для пересічних громадян, так і для підприємців. Серед переваг – поява Tax-on-web. Подібна практика проста у використанні. Подання звітності відбувається прямо з підприємства до податкових органів. Таким чином, обсяг операцій, які здійснюються через Інтернет, збільшується.

Данія

Для подання декларацій в електронному вигляді платники податків можуть скористатися не лише такими загально прийнятими у світі способами як електронна пошта або Інтернет, а також скористатися системою телефонного зв’язку.

Для ідентифікації платника податків, за його бажанням, може використовуватись або електронний цифровий підпис або ПІН – код. Надати заяву щодо отримання цифрового підпису або ПІН-коду платник може через інформаційну сторінку митних та податкових органів. Сформований за заявою ПІН – код надсилається платнику податків поштою або СМС до мобільного телефону. Активація прикладного програмного забезпечення для використання електронного цифрового підпису здійснюється автоматично через Інтернет за вказаною у заяві електронною адресою.

Крім того, слід відзначити, що у Данії податкові декларації заповнюються податковими органами (попереднє заповнення). Попередньо заповнені декларації система надсилає платнику для внесення поправок (за наявності) поштою, через Інтернет або систему голосової відповіді. Відкоригувати декларацію так легко, що це може зробити навіть дитина.

Ірландія

Ще в 1997 році Комісією інформаційного суспільства Ірландії було проголошено необхідність впровадження “самообслуговування по Інтернету”. А у вересні 2000 року була впроваджена система РОС.

Служба доходів он-лайн (РОС) дозволяє здійснювати електронне декларування та сплату різних податків та зборів (21 вид) у зручний час (24 години на добу) та у зручному місці усім своїм клієнтам та їх агентам. РОС – це повністю інтегрована Інтернет-система.

РОС пропонує надійний захищений цілодобовий доступ з використанням Інфраструктури громадських ключів для аутентифікації, конфіденційності, безвідмовності та прозорості. Послуга електронного декларування та електронної сплати дозволяє уникнути канцелярських помилок, пропонуючи прості для користувачів форми з вбудованими інструментами оцінки та калькуляторами. Вона забезпечує миттєве повідомлення про операції, швидку обробку декларацій та видачу нарахувань, рахунків тощо до захищеної вхідної скриньки користувача.

Клієнти або їх агенти можуть побачити деталі свого податкового рахунку в режимі он-лайн, а саме - деталі заповнених декларацій, або тих, що належить заповнити, здійснених платежів, відшкодувань та винагород та деталі щодо сплати податків.

Для полегшення використання електронних підписів було впроваджене відповідне законодавство, що передбачає затвердження осіб, які мають право передавати інформацію у затверджений спосіб, тобто використовуючи РОС.

Зміна у законодавстві:

дозволяє затвердженій або уповноваженій особі здійснювати електронну передачу інформації, яка вимагається у податковій декларації, від імені платника податків без потреби підпису платника податків. Після виконання цих дій особа, зобов’язана подавати декларацію, вважається такою, що виконала свої зобов’язання;

позбавляє потреби подавати супровідну документацію або декларації;

дозволяє визнання електронної передачі в юридичних цілях;

гарантує, що декларацію не буде відхилено на наступних етапах.

Люксембург

Із набранням чинності податкової реформи 2001 – 2002 років Люксембург став однією з перших країн Європи, в якій сплачують податки через Інтернет.

За даними Організації учасників економічного розвитку підприємства й організації, Люксембург посідає перше місце серед організацій європейських країн, що подають податкову звітність через Інтернет, а громадяни, які подають звіт через Інтернет, – друге місце.

На урядовому сайті розміщено формуляри із заповнення податкових декларацій, проте для користування ними необхідно мати ідентифікаційний номер.

Німеччина

Німеччина однією з перших у 1997 році прийняла закон про електронно-цифровий підпис. Податкові декларації електронною поштою німці здають з 1999 року. Але іноді відправлення електронної звітності доводиться дублювати звичайною поштою. Наприклад, це стосується декларації з прибуткового податку. Роздрукувати потрібну декларацію можна з тієї ж програми, яка відправляє звіт по e-mail.

Словенія

У листопаді 2003 року Державна податкова адміністрація Словенії впровадила систему електронної податкової звітності. Спочатку системою могли користуватися лише компанії, які у такий спосіб реєстрували свої декларації з ПДВ, а згодом — всі громадяни для декларування доходів.

Систему також використовують для заповнення заявок на відшкодування ПДВ під час обміну товарами серед країн Європейського Союзу; крім того, вона дає змогу фірмам з країн, що не є членами ЄС, зареєструватися і сплачувати ПДВ з онлайн-продажу для будь-якої країни Європейського Союзу, відповідно до директиви ЄС про електронну торгівлю.

Передбачено додатковий сервіс для професійних бухгалтерів-консультантів і фірм, що консультують стосовно бухгалтерських питань, послугами яких у Словенії користуються здебільшого невеличкі підприємства без власних бухгалтерських відділів. Інші організації — урядові установи, страхові компанії — також використовують систему для здійснення різноманітних соціальних платежів: внесків медичного, пенсійного та соціального страхування, страхування на випадок безробіття.

При цьому Державна податкова адміністрація Словенії безпосередньо не видає цифрових сертифікатів, а приймає їх. Видаються вони будь-яким з п’яти центрів авторизації, що діють у країні. У планах на майбутнє — підтримка сертифікатів, виданих будь-яким центром сертифікації ЄС.

Таким чином, зареєструватися дуже легко. Рахуєте до трьох — і ви вже в системі. Все, що вам необхідно мати, — доступ до Інтернету та веб-браузер. Система сама розпізнає ваш цифровий сертифікат і отримає звідти всю необхідну інформацію.

Словаччина

Подання електронної звітності у Словаччині регулюється двома законодавчими актами - про електронний підпис, де визначені основні правила видачі та використання електронного підпису в цілях комунікацій з державними та публічними органами та про адміністрування податків, який регулює специфічні шляхи електронної звітності, шляхи передачі електронних документів та деякі зобов’язання податкової адміністрації щодо електронної комунікації з платниками податків.

Система електронної звітності у словацькій податковій адміністрації була впроваджена у практику в 2005 році. Електронні послуги в т. ч. доступ до певних даних про платників податків у базі даних інформаційної системи податкової адміністрації надаються через електронний портал податкової адміністрації (офіційний веб-сайт). Використання можливості електронної звітності платниками податків має тенденцію до зростання, незважаючи на низький рівень розповсюдження захищеного електронного підпису через відносно високу його вартість та той факт, що поки що він використовується лише в цілях спілкування з податковою адміністрацією.

Нині у Словаччині існує офіс електронного прийняття документів, що веде облік всіх електронних документів, які заповнюються і надсилаються, а також видає підтвердження про отримання електронних документів. Цей офіс також включає в себе інструмент для створення та перевірки захищених електронних підписів.

Франція

Подання звітності у Франції відбувається через Інтернет. Робота податкових інспекцій із впровадженням електронної системи полегшилася, до того ж переваги відчули на собі як ті, хто подає звіти, так і ті, хто їх приймає.
Так, у 2008 році 7,5 млн. платників податків заповнили і подали декларації телекомунікаційними каналами зв’язку.

Крім цього, через Інтернет можна порахувати свої податки, вибираючи потрібне поле, заповнюючи обов’язкові рядки, відповідаючи на запитання. Причому зробити калькуляцію можна як на поточний період, так і підрахувати свої податки на майбутнє.

Насправді громадяни відчули переваги подання звітності через Інтернет, а саме:

на сайті можна одержати консультацію щодо заповнення податкових форм і подати звітність;

довідатися про стан свого податкового рахунку за останні три роки, стан платежів, реєстр термінів оплати;

здійснити самостійно розрахунок своїх податків на поточний період і на майбутній період протягом року;

заповнити декларації з податків, автоматично їх обрахувати, відправити й одержати повідомлення про оплату;

відправити повідомлення про сплату податків і відразу ж одержати формуляр;

надіслати персоналізовану інформацію про сплату податків листом до податкових органів.

Естонія

Закон Естонії про систему оподаткування дозволяє платникам податків самим обирати спосіб подання податкових декларацій. Проте Міністерство фінансів зобов’язало всі державні установи, які мають доступ до Інтернету, подавати податкові декларації в електронній формі. Естонська рада податків та митниці спонукали платників податків використовувати електронний канал, що сприяло успіху запровадження електронної звітності.

Що стосується процедури ідентифікації особи при поданні електронної звітності, то нині в Естонії ідентифікація можлива трьома шляхами: через Інтернет-представництва банків, з використанням ідентифікаційних карток або через веб-сторінку.

У разі виникнення у платника податків проблем при заповненні електронних декларацій він може по телефону отримати допомогу від податківців.

Казахстан

У Казахстані розроблено ПЗ "Кабінет платника податків", що надає можливість користувачам отримувати доступ до форм податкової звітності через мережу Інтернет з будь-якого зручного для користувача місця. Форми містять детальну довідку та систему перевірки заповнення, що дозволяє швидко та коректно їх підготувати, форму можна одразу направити до Податкового комітету, підписавши персональним цифровим сертифікатом, і потім отримувати інформацію про поточний стан відісланої форми, а також повідомлення про прийом форми податкової звітності платника податків. Користувач може ознайомитися з своїми раніше створеними формами податкової звітності. Кабінет платника податків надає інформаційні сервіси: перегляд особового рахунку та виписки з особового рахунку платника податків, отримання повідомлення про податкову заборгованість та свої реєстраційні дані, а також іншу корисну інформацію.

У реєстрі державних послуг Республіки Казахстан, затвердженому 30 липня 2007 року постановою Уряду № 51, наведені такі групи послуг, що надає Податковий комітет:

Реєстрація платника податків;

Реєстрація платника ПДВ;

Реєстрація фізичних осіб – підприємців;

Реєстрація об‘єктів оподаткування та об‘єктів, що пов‘язані з оподаткуванням;

Приймання податкової звітності;

Проведення заліків та повернень сплачених сум податків, інших обов‘язкових платежів в бюджет, пені.

Також створено кабінет платника податків:

Персоніфікований та захищений від несанкціонованого доступу розділ на сайті Податкового комітету МФРК;

Доступ до інформації БД про себе та свої взаємини з податковим органом;

Можливість заповнювати та подавати податкову звітність у електронному вигляді для обробки в Податковому комітеті

Можливості:

Підготовка та подача форм податкової звітності;

Перегляд статусів обробки;

Пошук та перегляд поданих раніше форм податкової звітності;

Імпорт/експорт ФПО у вигляді електронних документів;

Перегляд особових рахунків;

Отримання виписки з особового рахунку;

Перегляд реєстраційних даних;

Запит на зміну реєстраційних даних;

Повідомлення від Податкового комітету про податкову заборгованість.

Узбекистан

Система формування, відправки, приймання та обробки податкових розрахунків та фінансової звітності у електронному вигляді розроблена в Державному податковому комітеті Республіки Узбекистан на виконання постанов Президента та Кабінету Міністрів Республіки Узбекистан.

Формування у електронному вигляді, надсилання, приймання та обробка податкових розрахунків та фінансової звітності здійснюється через програмний комплекс «Електронна форма звітності. Формування податкових розрахунків та фінансових звітів у електронному вигляді та відсилання в податкові органи через Інтернет». Програмний комплекс було розроблено Науково-інформаційним центром нових технологій ДПК та введено в експлуатацію у 2006 році. Метою впровадження системи формування, відправки, приймання та обробки податкових розрахунків та фінансової звітності у електронному вигляді є удосконалення системи податкового адміністрування та здійснення ефективного контролю за дотриманням платниками податків податкового законодавства, а також покращення якості інформаційних послуг, що надаються платникам податків та зниження впливу суб‘єктивних факторів при взаємодії платника податків з податковими органами. Досягається поставлена ціль шляхом автоматизації процесів формування податкових розрахунків та фінансової звітності платниками податків у електронному вигляді, автоматизації процесів приймання та обробки податкових розрахунків та фінансової звітності платниками податків в органах державної податкової служби.