Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Уряд запропонує Верховній Раді змінити Конвенцію щодо подвійного оподаткування з Кіпром

Уряд України пропонує Верховній Раді ратифікувати Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи. Відповідне рішення було ухвалено Урядом 30 березня. 

Міністерство фінансів активно працює над збільшенням надходжень до державного бюджету України за рахунок розширення податкової бази, з одночасним зменшенням тиску на платників податків. Для цього Міністерство здійснює активні кроки для детінізації економіки та боротьби з відтоком капіталів до офшорів.

В рамках цієї політики Міністерство фінансів домовилося з Урядом Кіпру про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, що відповідатиме рекомендаціям ОЕСР. 

Зокрема, передбачаються:
- зміни при оподаткуванні продажу нерухомості. Від оподаткування в Україні не звільнятимуться доходи, що отримано резидентом Кіпру від відчуження акцій та інших корпоративних прав, якщо більше ніж 50% вартості таких корпоративних прав прямо або опосередковано пов’язано із нерухомим майном, розташованим на території України (наразі такі доходи не оподатковуються, хоча й можуть бути пов’язані з нерухомим майном, яке розташовано в Україні, що зазвичай повинно оподатковуватись);
- зміни щодо оподаткування дивідендів. Основною умовою для застосування 5% податку при виплаті дивідендів є 20% володіння компанією - фактичним власником дивідендів капіталу компанії, що сплачує дивіденди та інвестувала в придбання акцій чи інших прав компанії в еквіваленті не менше 100 000 євро (наразі для того, аби мати право на 5% податку, можна задовольняти лише одній з цих умов). В усіх інших випадках застосовуватиметься ставка 10%;
- зміни оподаткування дивідендів за ставкою 5% - якщо (яка не є товариством), яка володіє безпосередньо принаймні 20% капіталу,) та 10% - в усіх інших випадках
- ставку податку при виплаті процентів визначено на рівні 5% (наразі – 2%).
Нові умови оподаткування наберуть чинності, як це передбачено ст. 27 діючої Конвенції, не раніше 1 січня 2019 року.

Ключові факти про модельні конвенції ОЕСР:
- Модельна конвенція ОЕСР щодо податків на доходи і капітал є стандартним договором про уникнення подвійного оподаткування стосовно резидентів однієї або обох країн, що укладають цю угоду, та є рекомендованою до застосування всіма країнами-членами ОЕСР.
- Хоча Україна не є членом ОЕСР, у лютому 2013 року Кабінет Міністрів України затвердив план дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на 2013–2016 рр., відповідний Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР щодо поглиблення співробітництва був укладений 2 липня 2014 року.
- У зв’язку із проведенням інвентаризації діючих міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування вироблений єдиний підхід щодо перегляду та підготовки відповідних проектів договорів з метою приведення їх до положень Модельної Конвенції ОЕСР.