Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Укладено угоду між ICAEW та ICAAP

10 червня 2020 року було укладено ліцензійну угоду між Інститутом присяжних бухгалтерів Англії та Уельсу (ICAEW) та ICAAP про діяльність з навчання українських фахівців за Програмою ICAEW з вивчення Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Програма передбачає проведення оцінювання знань та надання слухачам Сертифікату ICAEW з МСФЗ.

Список партнерів ICAEW з навчання