Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Конвенції про уникнення подвійного оподаткування із Швейцарією та Австрією зазнають змін

Уряд надав повноваження першому заступнику Міністра фінансів Маркаровій Оксані Сергіївні підписати Протокол про внесення змін до:

1) Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно (рішення КМУ від 29.08.2018 р. № 607-р).

Проект Протоколу, який підготовлено у відповідності до Модельної Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку, передбачає:

  1. збільшення загальної ставки оподаткування дивідендів з 10% до 15%;
  2. збільшення загальної ставки оподаткування процентів з 2% до 5%;
  3.  збільшення ставки оподаткування роялті, які сплачуються за користування будь-яким авторським правом на наукову працю, патент, торгову марку, дизайн або модель, план, таємну формулу або процес, або за інформацію, що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду з 0% до 5%;
  4. збільшення ставки оподаткування роялті за користування авторським правом на літературні твори або твори мистецтва, включаючи кінематографічні фільми і фільми, або плівки для радіомовлення чи телебачення з 5% до 10%.

2)  Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї (рішення КМУ від 29.08.2018 р. № 605-р)

Проект Протоколу, який підготовлено у відповідності до Модельної Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку, передбачає:

  1. збільшення розміру ставок оподаткування процентів та роялті — з 0 % до 5%;
  2. вдосконалення процедури взаємного узгодження (вирішення податкових спорів) за допомогою арбітражу;
  3. значне розширення можливостей Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією без застережень щодо вимог національного податкового інтересу чи банківської таємниці.