Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Змінився порядок складання звіту про використання коштів на відрядження

06.11.2015 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2015 №841 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання», що зареєстровний у Міністерстві юстиції України 13.10.2015 за №1248/27693 (далі– Наказ № 841).

Цим наказом затверджено:

- нову форму звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

- Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 24.12.2013 №845 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання» втратив чинність.

Наказ №841 опубліковано в «Офіційному віснику України» від 06.11.2015 №86.