Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Змінені кваліфікаційні вимоги до посади «директор підприємства»

Мінсоцполітики наказом від 22 вересня 2015 року № 951 внесло зміни до кваліфікаційної характеристики посади «Директор (начальник, інший керівник) підприємства»,  розміщеної у Випуску 1 „Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Нагадаємо, що раніше такими вимогами були: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Відтепер кваліфікаційними вимогами до цієї посади будуть:

  • вища освіта другого рівня за ступенем магістра за відповідною галуззю знань або вища освіта другого рівня за ступенем магістра;
  • післядипломна освіта за галуззю знань „Управління та адміністрування” або „Право”.
  • стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.