Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

За несвоєчасне перерахування податків з вини банку штрафів не буде

У листі від 20.11.2015 р. №24785/6/99-99-10-03-02-15 податківці нагадують, що згідно зі ст. 126 ПКУ, за  несвоєчасну сплату узгодженої суми грошового зобов'язання та/або авансових внесків з податку на прибуток, рентної плати передбачено штраф у таких розмірах:

  1. при затримці до 30 календарних днів включно, - 10 % погашеної суми податкового боргу;

  2. при затримці понад 30 календарних днів, - 20%  погашеної суми податкового боргу.

Водночас за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів з вини банку, такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції, а також несе іншу відповідальність, встановлену ПКУ, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду.

При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.