Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Товарно-транспортну накладну можна скріпити факсиміле

ДФСУ у листі від 04.09.2015 р. №18936/5/99-99-10-03-02-15 нагадала, що товарно-транспортна накладна повинна бути засвідчена підписом і за необхідності - печаткою (штампом).

Проте використання факсимільного відтворення підпису при оформленні товарно-транспортної накладної за письмовою угодою сторін, в якій містяться зразки відповідного аналога їх власноручних підписів, не порушує законодавства України.

Згідно з ч. 3 ст. 207 Цивільного кодексу, використання при здійсненні операцій факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою угодою сторін, в якій повинні міститися зразки відповідного аналога їх власноручних підписів.