Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Роз'яснення ДФС щодо показника ΣПеревищ

У зв’язку із проханнями платників виключити з формули розрахунку реєстраційної суми показникΣПеревищ як такий, що збільшує платежі на електронний рахунок, ДФС роз’яснила наступне.

Показник є складовою формули реєстраційного ліміту, яка зменшує розмір ліміту на суму податку, зазначену у незареєстрованих своєчасно в ЄРПН податкових накладних (розрахунках коригування до податкових накладних), зобов’язання по яких були задекларовані у поданих платником деклараціях  з ПДВ та уточнюючих розрахунках до них.

Щоразу після реєстрації таких ПН/РК у СЕА НДС автоматично відбувається перерахунок∑Перевищ за звітний період, протягом якого було складено даний документ, а також суми реєстраційного ліміту. Отже, ∑Перевищ не призводить до збільшення платежів на електронний рахунок платника податку.

По матеріалам: me-doc