Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Рахунок-фактура — не первинний документ

Державна фіскальна служба наголосила на тому, що рахунок-фактура за своїм призначенням не відповідає ознакам первинного документа (оскільки ним не фіксують будь-якої господарської операції, розпорядження або дозволу на проведення господарської операції), а має лише інформаційний характер. Фактично рахунок-фактура є розрахунково-платіжним документом, що передбачає тільки виставлення певних сум до оплати покупцям за поставлені (фактично поставлені) товари чи надані (фактично надані) послуги.

Факт же отримання товарів (послуг), на думку ДФС, має бути підтвердженийвидатковою накладною постачальника або актом приймання-передачі виконаних робіт (послуг).

Водночас регулятор зазначив, що подібну позицію викладено в листах Мінфіну від 27.11.2006 № 31-34000-20-23/25136, від 09.07.2007 № 31-34000-20/23-4579/480 та від 30.05.2011 № 31-08410-07-27/13794.