Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Повідомлення про прийняття на роботу: заповнюємо графи 8 та 9

ДФСУ в інформаційно-довідковому ресурсі "ЗІР" (категорія 301.01) роз'яснила, що графа 8 «Дата видання наказу або розпорядження про прийняття на роботу» та графа 9 «Дата початку роботи» Повідомлення про прийняття працівника на роботу на паперових носіях та в електронній формі заповнюються у форматі «ддммрррр», де:

  • «дд» - двозначне число, що означає календарний день у місяці;
  • «мм» - двозначне число, що означає місяць року;
  • «рррр» - чотири цифри числа року.

Наприклад, дата «3 серпня 2015 року» в гр. 8 та гр. 9 Повідомлення заповнюється як «03082015».