Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Повідомлення про прийняття на роботу подаємо і у разі зміни керівника

Повідомлення про прийняття на роботу надається незалежно від надання інформації про зміну керівника. 

Інформація про зміну керівника оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом № 755.

Стосовно платників податків, відомості про яких не включаються до ЄДР, інформація про зміну керівника та/або головного бухгалтера оновлюється на підставі уточнених документів та заяви за ф. № 1-ОПП.

Водночас працівник не може бути допущений до роботи без повідомлення податкової про прийняття працівника на роботу, порядок якого вставновлений Постановою № 413. Таке повідомлення подається до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:
засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Таким чином, оскільки надання ДФС та її територіальним органам повідомлення про прийняття працівника на роботу та порядок внесення інформації щодо зміни керівника до облікових даних платників податків регулюється різними правовими актами, повідомлення про прийняття на роботу надається незалежно від надання інформації про зміну керівника.

Таке роз'яснення податківці надали у листі від 02.10.2015 №20929/6/99-99-17-03-03-15