Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Податкова накладна: складаємо при міжнародних перевезеннях

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Згідно із п.п. 195.1.3 п. 195.1 ст. 195 ПКУ операції з постачання послуг з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються за ставкою 0%. Перевезення вважається міжнародним, якщо здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом.

Відповідно до норм Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 №957, при постачанні послуг з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом платником ПДВ графи розділу І податкової накладної заповнюються наступним чином:

- у графі 2 зазначається дата виникнення податкового зобов’язання;

- у графі 3 - номенклатура послуг продавця;

- графа 4 при постачанні послуг не заповнюється;

- у графах 5.1 та 5.2 - одиниці виміру (умовне позначення і код), якщо вартість послуги визначається із застосуванням одиниць обліку, які відображаються у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку. Якщо послуга, що надається, не має одиниці обліку, у графі 5.1 зазначається «послуга», а графа 5.2 не заповнюється;

- у графі 6 - кількість (об’єм, обсяг) постачання послуг. При складанні податкової накладної на повне постачання послуги або на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) у повному обсязі зазначається «1», у разі складення податкової накладної на часткове постачання послуги або на суму попередньої оплати частини вартості послуги у графі 6 зазначається відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу. Наприклад, при постачанні частини послуги, яка відповідає половині обсягу, вказаного у договорі, або при отриманні суми попередньої оплати у розмірі половини договірної вартості послуги у графі 6 вказується число «0,5»;

- у графі 7 - ціна постачання одиниці послуги без урахування ПДВ у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством;

- у графі 10 - база оподаткування при здійсненні операцій на митній території України з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою згідно з ПКУ;

- у графі 13 - загальна сума коштів, що підлягає сплаті без ПДВ;

- графи 8, 9, 11, 12 розділу І не заповнюються.

У графах 10 та 13 розділу IV податкової накладної вказується загальна сума коштів, що підлягає сплаті.