Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Письмовий запит про надання інформації

ДФСУ у листі від 11.11.2015 р. №24065/6/99-99-22-04-02-15 нагадує, що письмовий запит про надання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1)  виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства;

2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок;

3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) в інших випадках, визначених Кодексом.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити:

  1. підстави для надіслання запиту відповідно до п. 73.3 ПКУ із зазначенням інформації, яка це підтверджує;

  2. перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;

  3. печатку контролюючого органу.

Отже, посадові особи контролюючих органів повинні направляти платникам податків запити про надання інформації з дотриманням наведених вище вимог.

Якщо запит складено з порушенням цих вимог,  платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.