Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

ПДВ та податок на прибуток: облік у філій

Якщо платник податку делегував своїй філії право складання податкових накладних, на таку філію поширюються загальні правила складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних.

У листі від 04.09.2015 року № 1149/10/28-05-19 податківці розглянули питання організації податкового обліку відокремленим структурним підрозділом підприємства – філією.

Складання декларації з податку на прибуток

З 01.01.2015 р. філії не є самостійними платниками податку на прибуток. Неможлива вже й консолідована сплата податку на прибуток.

У зв'язку з цим податок на прибуток за всі філії розраховує та сплачує головне підприємство за своїм місцезнаходженням (див. також лист ДФСУ від 29.01.2015 р. № 2707/7/99-99-19-02-01-17).

Причому в 2015 р. авансові внески з податку на прибуток за січень-лютий 2015 р. при консолідованій сплаті податку сплачувалися за місцезнаходженням філій, а починаючи з березня 2015 р. – виключно за місцезнаходженням головного підприємства. У зв'язку з цим у Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток за 2014 рік визначення щомісячних авансових внесків, які підлягають сплаті в березні 2015 року-травні 2016 року, не проводилося ( листи ДФСУ від 29.01.2015 р. № 2707/7/99-99-19-02-01-17 та від 02.03.2015 р. № 7025/7/99-99-19-02-02-17).

Таким чином, податок на прибуток розраховує головне підприємство в загальному порядку на підставі даних бухобліку, які містять у собі й показники філії.

 

Делегуємо право на складання податкових накладних

Якщо не зареєстровані платниками ПДВ філії здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії  або структурному підрозділу право складання податкових накладних.

Для цього кожній філії  (структурному підрозділу) слід присвоїти окремий цифровий номер, про що має письмово повідомити контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника ПДВ.

З цією метою надають Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних (додаток 2 до Порядку № 966). При цьому в гр. 2 Повідомлення зазначають код філії  з ЄДРПОУ. Такий код є лише у філій і представництв, тому делегувати право ведення оформлення виписки податкових накладних підприємство може лише тим філіям, які мають ідентифікаційний код ЄДРПОУ (відомості про які внесено до ЄДРПОУ).

Отже, щоб філія одержала право виписки податкових накладних, необхідно:

1) видати наказ про делегування філії права виписки податкових накладних;

2) присвоїти філії окремий цифровий код (номер, шифр);

3) повідомити податковий орган про прийняте рішення шляхом подання разом з декларацією за звітний період, в якому було прийнято рішення про делегування, Повідомлення.

При цьому  в Положенні про філію або в іншому внутрішньому документі підприємства бажано обумовити особливості виписки податкових накладних філією. 

Особливості заповнення податкових накладних філією:

 - у графі «Продавець» зазначаються найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що визначено статутними документами, та найменування такої філії  (структурного підрозділу);

- у графі «Місцезнаходження (податкова адреса) продавця» зазначається місцезнаходження юрособи-платника ПДВ, а також може зазначатися адреса філії, якій делеговано право складання податкових накладних, і яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною згідно з договором та постачає товари/послуги;

 - у разі постачання товарів/послуг філії  (структурному підрозділу) платника податку при складанні податкової накладної   у графі «Покупець» разом із найменуванням головного підприємства зазначається найменування такої філії , яка фактично є стороною договору від імені головного підприємства;

- в третій частині  порядкового номеру накладної зазначається цифровий номер філії  чи структурного підрозділу. Якщо  податкова накладна заповнюється самим платником податку, номер філії  чи структурного підрозділу не заповнюється.

Усі податкові накладні скріплюються ЕЦП посадових осіб платника податку та ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки постачальника (продавця). Податкова накладна не скріплюється електронними цифровими підписами (печаткою) отримувача (покупця) товарів/послуг.

Додатково податківці зауважують: якщо платник податку делегував своїй філії  право складання податкових накладних, на таку філію поширюються загальні правила складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних, а електронний рахунок у СЕА ПДВ в Казначействі відкривається виключно платнику податку - головному підприємству.

У разі отримання оплати за товари/послуги від філії , якій право виписки податкових накладних головним підприємством не було делеговано, при виписуванні податкової накладних продавець повинен зазначати найменування, місцезнаходження, податковий номер головного підприємства такої філії , зареєстрованого як платник податку, що передбачені статутними документами.