Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

ПДВ при оподатковуваних і неоподатковуваних операціях: відображаємо в декларації

Податківці у листі від 29.10.2015 р. №24334/10/28-10-06-11 зазначили, що податкові зобов'язання, які платник податку зобов'язаний нарахувати згідно з п.198.5 ПКУ, зазначаються в рядку 1.1 розділу І декларації, якщо для нарахування податкових зобов’язань застосовується ставка податку 20%.

В додатку 7 (Д7) до декларації за січень 2015 року була розрахована частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, яка повинна була використовуватися протягом 2015 року для формування податкового кредиту (графа 6 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації). Починаючи з липня 2015 року для визначення податкових зобов’язань слід використовувати частку, яка визначається як різниця між 100% та значенням графи 6 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації за січень 2015 року.

При цьому всі суми ПДВ, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015 відображаються в розділі ІІ декларації.

З урахуванням змін, внесених до ПКУ в частині формування податкового кредиту, рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються.

Водночас товари/послуги, необоротні активи, придбані без ПДВ, (придбані у неплатників ПДВ, звільнені від оподаткування, що не є об’єктом оподаткування тощо) відображаються у рядку 11.1 розділу ІІ декларації.