Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Парламент представив своє бачення адміністрування податку на прибуток

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики зареєстрував на сайті парламенту проект закону №3357 про внесення змін до Податкового кодексу щодо податкової лібералізації.

Зокрема, цим законопроектом запропоновано наступні зміни в частині адміністрування податку на прибуток підприємств:

– прогресивна реформація об'єкту оподаткування: розподілений прибуток та прирівняні до нього платежі;

– зниження базової ставки податку до 15% (чинна 18%);

– податковий період – календарний рік;

– сума податку, сплачена протягом року, враховується при визначенні суми податку за підсумками року;

– чіткі перехідні положення – накопичені переплати з податку на прибуток станом на 01.01.2016 року враховуються у зменшення суми податку на прибуток у наступних звітних періодах;

– оподатковується розподілений прибуток у вигляді нарахованих дивідендів, що виплачується на користь: фізичних осіб, неплатників податку на прибуток, нерезидентів;

– оподатковуються прирівняні до розподілу прибутку платежі та суми:
перевищення порогу обмеження щодо сум процентів за борговими зобов'язаннями від нерезидента – пов'язаної особи (перевищення 50% максимального розміру ставки НБУ за зовнішніми запозиченнями - правила “тонкої капіталізації”);
суми перевищення цін над договірною ціною по операціях з пов'язаними особами та нерезидентами, що розташовані в низькоподаткових юрисдикціях і офшорних зонах;

– суми роялті (100%) на користь:
нерезидентів, що розташовані в низькоподаткових юрисдикціях (офшори);
нерезидентів, які не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті;
нерезидентів, що не підлягають оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентами якої вони є;
осіб, які сплачують податок на прибуток у складі інших податків (крім фізичних осіб);
осіб, які звільнені від сплати податку на прибуток або сплачують цей податок за нижчою ставкою.

– суми перевищення 0,5% від доходу платника, що були сплачені на користь неприбуткової організації;

– суми (100%) виплат на страхування (перестрахування) страховиків – резидентів на користь страховиків-нерезидентів (крім договорів обов'язкового страхування, “Зелена карта”, договорів страхування пасажирських перевезень цивільної авіації, а також договорів з страховиками-нерезидентами рейтинг надійності (стійкості) яких відповідає вимогам встановленим регулятором);

– сума перевищення звичайних цін над договірною при здійснені операцій з продажу неплатникам податку на прибуток, в тому числі тим хто застосовує спрощену систему оподаткування;

– для неприбуткових організацій збережено діючі критерії щодо статусу їх неприбутковості (нецільове використання коштів неприбуткової організації - втрата статусу неприбутковості).