Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Основні засоби - від 2500 до 6000.

Підпункт 14.1.138 ПКУ є орієнтиром для віднесення в податковому обліку придбаного активу до основних засобів або до малоцінних необоротних матеріальних активів саме на стадії придбання. Одразу зазначимо, що зміна вартісного критерію відіграє важливу роль у податковому обліку тільки для тих, хто зобов'язаний або добровільно прийняв рішення щодо коригування фінрезультату (пп. 134.1.1 ПКУ). Нагадаємо, що відповідно до пп. 138.3.1 ПКУрозрахунок амортизації ОЗ у податковому обліку здійснюється відповідно до П(С)БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, установлених пп. 14.1.138 ПКУ. Ті підприємства, які коригування не проводять, як і раніше, керуються даними бухобліку.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. З 01.09.2015 р. порівнювати з 6000 грн слід саме первісну вартість основного засобу, а не залишкову. Первісна вартість основних засобів складається з витрат, перелік яких наводиться у п. 8 П(С)БО 72. Усі активи, первісна вартість яких є більшою ніж 2500, але меншою за 6000 грн, відтепер у податковому обліку мають бути віднесені до малоцінних необоротних матеріальних активів. Для платників ПДВ критерій у 6000 грн розглядається без ПДВ, тобто фактично з 1 вересня 2015 р. об'єкт ОЗ, первісна вартість якого 7200 грн (у т. ч. ПДВ — 1200 грн) і вище, може бути віднесено до складу ОЗ. Враховуючи оновлений критерій, фінрезультат може збільшитися тільки на суму бухамортизації, а зменшити фінрезультат дозволено на суму податкової амортизації, розрахованої за нормами ст. 138 ПКУ. На жаль, таку зміну не можна вважати позитивною.

Жодних перехідних моментів не передбачено для застосування пп. 14.1.138 ПКУ. Тобто всі ОЗ, які з 1 вересня 2015 року зараховуються на баланс, порівнюють уже зі сумою 6000 грн. А ті ОЗ, які зараховано на баланс (введено в експлуатацію) до 01.09.2015 р., амортизуються в податковому обліку, як і раніше, за ст. 138 ПКУ та за ознакою старого вартісного критерію.

Наразі жодного перегляду облікових оцінок у бухобліку робити не треба: на відміну від податкового обліку, у бухгалтерському немає обов'язкового вартісного критерію для класифікації активів як основних засобів, тож зміна в податковому законодавстві не призводить до жодних необхідних змін у бухобліку. Загалом вартісну межу для основних засобів із метою бухгалтерського обліку підприємство встановлює в наказі про облікову політику. Цю вартісну межу протягом року можна змінити.

Наслідки зміни вартісного критерію відображатимуться у фінзвітності в періоді, в якому відбулися такі зміни, та в наступних періодах без коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок року (п. 8 П(С)БО 6). У разі якщо підприємство не внесе змін до наказу про облікову політику, при придбанні після 1 вересня 2015 року активів вартістю від 2500 грн до 6000 грн різниця у податковій та бухгалтерській амортизації формуватиме податкові різниці (див. п. 138.1 та 138.2 ПКУ). Тому підприємствам, що обчислюють податкові різниці і коригують фінрезультат, ми все-таки рекомендуємо внести зміни до наказу про облікову політику, піднявши і в бухобліку вартісну межу для ідентифікації ОЗ до 6000 грн.