Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Оформлення лікарняного та допомоги з тимчасової непрацездатності: основні моменти

Фонд соцстраху нагадав порядок оформлення листка непрацездатності та призначення допомоги з тимчасової непрацездатності (для лікарняних, не пов'язаних з нещасним випадком або профзахворюванням).

Після отримання в лікувальному закладі оформленого належним чином листка непрацездатності (далі - ЛН), працівник надає його до відділу кадрів (за відсутності такого відділу -до бухгалтерії). 

На зворотному боці ЛН заповнюють два перші розділи і там зазначають:

  1. період відсутності працівника;

  2. підкреслюють пільгову категорію, якщо працівник до неї належить. Деякі особи мають право на 100% лікарняних незалежно від стажу. Нагадаємо, що з 01.01.2015 р. працівники які мають посвідчення 4 категорії чорнобильця позбавлені права на таку пільгу;

  3. страховий стаж працівника на дату настання страхового випадку.

Опісля заповнений ЛН передають на розгляд до комісії (уповноваженого) із соціального страхування на підприємстві, для вирішення питання щодо призначення матеріального забезпечення. Така комісія має бути обов’язково створена на підприємстві де працює більше 15 осіб, або ж має бути призначений уповноважений, якщо на підприємстві працює до 15 осіб (Положення про комісію із соціального страхування, затвердженого постановою Правління Фонду №25). Комісія повинна виносити обґрунтоване рішення, бо мова йде про використання страхових коштів.

На що слід звернути увагу комісії із соціального страхування:

- який лікувальний заклад видав ЛН;

- ЛН має бути оформлений відповідно до Інструкції № 532. Зазначимо, що графи де вказують діагноз працівника можуть бути порожніми, так як їх заповнюють тільки зі згоди хворого.

- якщо в лікарняному стоїть відмітка про те, що під час хвороби працівником було порушено режим, встановлений для нього лікарем, або не з’являється без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), то працівник втрачає право на оплату днів порушення режиму, визначених комісією або уповноваженим (частина 2 ст. 23 Закону №1105). 

допомогу по тимчасовій непрацездатності не надають у випадках, які перераховані у ч.1 ст.23 Закону №1105:

1) у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею злочину;

2) у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов'язків або симуляції хвороби;

3) за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

4) за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;

5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або дій, пов’язаних з таким сп'янінням;

6) за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

- ЛН для догляду за хворою дитиною не видають на період, протягом якого мати (або особа, яка доглядає дитину) перебуває у відпустці (щорічній, навчальній, творчій, без збереження заробітної плати або по догляду за дитиною до 3-х років) — ч.6 ст.22 закону №1105 та п. 3.11 Інструкції №455,

Отже, комісія або уповноважений має ретельно вивчити усі обставини і зафіксувати своє рішення в протоколі і зробити відповідну позначку в ЛН. Якщо рішення позитивне, в ЛН зазначити відсоток оплати та кількість днів, які підлягають оплаті, якщо негативне — зазначити причину. Далі лікарняний потрапляє до бухгалтерії, де вже обчислюється сума матеріального забезпечення та платежів до бюджету.