Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Нова декларація з податку на прибуток: заповнюємо крок за кроком

Коли починати використовувати нову форму?

Відповідно до абз. 2 п. 46.6 ПКУ нові форми декларацій мають застосовуватися зі звітного періоду, наступного за періодом його оприлюднення.

Тобто, оскільки наказ Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 опубліковано сьогодні, 1 грудня 2015 року, то уперше платники податку мали б звітувати за новою формою зі звітного періоду 2016 року. Ті ж платники податку, які зобов’язані або мають право подавати декларацію щоквартально, мали б користуватися новою формою починаючи зі звітного періоду 1 квартал 2016 року.  

Але на практиці, скоріш за все, доведеться звітувати за новою декларацією вже за підсумками 2015 року. Адже стара декларація не відповідає вимогам визначення бази оподаткування податком на прибуток за правилами 2015 року. Принаймні протягом 2015 року вже були роз’яснення податківців, у яких вони наполегливо радили подавати разом із старою формою декларації нову форму декларації (яка тоді ще була тільки в проекті) .  

Строки подання декларації за 2015 рік

Останнім днем подання декларації з податку на прибуток за 2015 рік з квартальним звітним періодом є 9 лютого 2016 року, а для платників податку на прибуток із річним звітним періодом – 31 травня 2016 року.

Аналіз змін у новій формі декларації

Перш за все, декларацію уніфіковано. Відтепер замість п’яти різних варіантів окремих декларацій з податку на прибуток є одна. Тобто всі платники податку на прибуток заповнюють єдину декларацію з відображенням відповідних окремих рядків, які відповідають особливостям їх діяльності. 

У шапці декларації в графі 9 «Особливі відмітки» потрібно проставляти відмітку у разі здійснення особливої діяльності (виробник с/г продукції, банк, страховик тощо). 

Зверніть увагу! У графі 1 шапки декларації зникла відмітка про складання консолідованої декларації. Оскільки у 2015 році в ПКУ вже не існує норми щодо сплати консолідованого податку на прибуток.

Також скорочено, спрощено та приведено у відповідність до чинного законодавства основну частину декларації. Для надання основної інформації виділено шість рядків (р. 01 − р.06). Значення першого рядку є маркером і обов’язку зі сплати авансових внесків у наступному році, і обов’язку коригування об’єкту оподаткування на податкові різниці. Якщо значення рядка 01 перевищує 20 млн гривень, то платник податку заповнюватиме додаток РІ (у якому наводяться різниці), а також рядки декларації, присвячені розрахунку місячної суми авансових внесків.

Деяких змін зазнали рядки для відображення виправлення помилок. Відтепер для виправлення податкового зобов’язання з податку на прибуток, виділено один рядок, замість двох. Тобто в одному рядку слід відображати позитивне або від’ємне значення податкового зобов’язання з податку на прибуток, що уточнююється. Те саме стосується збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, обрахованого при виплаті доходів нерезидентам та/або з авансових внесків, що уточнюється.

Додатки до декларації теж зазнали змін. Їх кількість зменшено з 14 до 9.

Особливо хочемо звернути Вашу увагу на новий Додаток РІ до рядка 03 РІ декларації.

В ньому згруповані всі податкові різниці згідно з розділом III та підрозділом 4 розділу ХХ ПКУ, на які збільшується (зменшується) фінансовий результат. Цей додаток є дуже зручним для тих, хто лише приступає до вивчення змін в оподаткуванні податком на прибуток, що набрали чинності у 2015 році. У ньому можна розкрити усі різниці, які мали місце протягом звітного періоду. 

Додаток ВП створений для виправлення помилок минулих звітних періодів у складі поточної декларації, також видозмінено у відповідності до нової форми декларації.

Після заповнення всіх показників декларації не слід забувати про заповнення граф щодо інформації про додатки до неї. У відповідних клітинках проставляється позначка «+», окрім клітинки під літерами «ПН». У ній проставляється кількість поданих додатків «ПН» до декларації.

Відтепер також потрібно вказувати відомості про одночасне подання з декларацією форм фінзвітності. Для цього відведено окремі клітинки. У них проставляється позначка «+» відповідно до форм фінзвітності, які платник надає до податкового органу.

Ну і нарешті... наочна таблиця із заповнення всіх рядків декларації:

 

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Дані та підстави для заповнення

1

2

3

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку

01

Річна сума таких доходів за даними бух обліку (:

 • дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 • інші операційні доходи;
 • фінансові доходи;
 • інші доходи

Звісно, сума таких доходів не містить ПЗ з ПДВ.

 

! Цей рядок визначає категорію платників податку на прибуток відповідно до обсягу доходів.

Якщо сума доходів менше 20 млн. грн. – платник податку має право вибору щодо застосування податкових різниць.

Якщо сума доходів більше 20 млн. грн., потрібно розраховувати та використовувати податкові різниці для визначення об’єкта для оподаткування податком на прибуток

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

02

р. 2290 відповідного Звіту про фінансові результати

або

р. 2295 відповідного Звіту про фінансові результати

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)

03 РІ

Податкові різниці розраховуються в додатку РІ, а в цей рядок переноситься їх загальний результат 

Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03) (+, -)

04

(р. 02 + р. 03) (+, -)

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)

05 ПЗ

Заповнюється у разі наявності діяльності, визначеної як неоподаткована ст. 142 ПКУ або (за наявності) відповідними нормами підр. 4 р. ХХ ПКУ

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05) х ____ / 100)

06

(р. 04 – р. 05) х основна ставка податку на прибуток (у 2015 р. – 18%) / 100) 

Дохід за договорами страхування і співстрахування, визначений згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:

07

Заповнюють страховики

 

 

 

 

 

за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.52 1, 14.1.52 2 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України

07.1

Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 - рядок 07.1) х ____ / 100)

08

Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей

09

 

Заповнюють платники податку, які займаються діяльністю з випуску та проведення лотерей

 

Податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 х ____ / 100)

10

Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів

11

Заповнюють платники податку, які займаються азартними іграми

 

Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____ / 100)

12

Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів

13

 

 

Заповнюють платники податку, які займаються букмекерською діяльністю

 

 

Сума виплачених виплат гравцю

14

Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) х ____ / 100)

15

Зменшення нарахованої суми податку

16 ЗП

Заповнюється на підставі додатку ЗП.

В додатку ЗП зазначається:

 • сума нарахованих щомісячних авансових внесків відповідно до п. 57.1ПКУ;
 • Сума нарахованого та сплаченого податку на нежитлову нерухомість відповідно до розд. XII ПКУ;
 • сума сплачених авансових внесків у зв’язку із виплатою дивідендів

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)

17

р.06 + р.08 + р.10 + р.12 + р.15 – р.16 ЗП

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)

18

р. 17 декларації з податку на прибуток за попередній звітний період поточного року

! Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 - рядок 18) (+, -)

19

Заповнюється платниками податку, які подають звітність поквартально та за рік

! У платників з річним звітним періодом р. 19 = р. 17

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді

20 АВ

Дані до р. 20 АВ переносяться із р. 6 додатку АВ

 

!У додатку АВ відображається сума сплачених у звітному (податковому) періоді авансових внесків до бюджету у разі виплати дивідендів акціонерам або власникам емітент корпоративних прав

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)6

21

р. 20 АВ декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний період поточного року

!Заповнюється платниками, які подають звітність щокварталу 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ - рядок 21)

22

Заповнюється платниками податку, які подають звітність поквартально та за рік.

! У платників з річним звітним періодом р. 22 = р. 20

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період

23 ПН

При виплаті доходів нерезидентам платнику податку необхідно враховувати вимоги п. 141.4 ПКУ

Дані до р. 23 ПН переносять із графи 6 р. 22 табл. 1 додатка ПН

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 21 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)

24

р.21 декларації з податку на прибуток за попередній звітний (податковий) період поточного року

! Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН - рядок 24)

25

Заповнюється платниками податку, які подають звітність поквартально та за рік.

 

У платників з річним звітним періодом р.25 = р.23 ПН

Розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток підприємств

 

Такий розрахунокзаповнюється платником податку у декларації з податку на прибуток за рік

Цей розрахунок не заповнюється:

 • виробниками сільськогосподарської продукції;
 • інститутами спільного інвестування;
 • неприбутковими установами (організаціями);
 • платниками податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний період не перевищують 20 млн. грн.

 

Авансовий внесок ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств - ((позитивне значення) рядок 16.3 - рядок 16.3.1 додатка ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) / 12), що підлягатиме сплаті щомісяця

26

(позитивне значення р. 06 + р. 08 + р. 10 + р. 12 + р. 15) - ((позитивне значення) р. 16.3 – р. 16.3.1 додатка ЗП до рядка 16 ЗП ) / 12

Виправлення помилок

Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до ст. 50 ПКУ

Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 27 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

27

1. у разі подання уточнюючої декларації у цьому рядку вказується значення:

р. 19 раніше поданої декларації – р. 19 уточнюючої декларації (+, -)

 

2. у разі виправлення помилок минулих періодів в складі звітної (звітної нової) декларації

дані із р. 27 табл. 2 додатка ВП (+, -)

Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду з авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 28 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

28

1. у разі подання уточнюючої декларації у цьому рядку вказується значення:

р. 22 раніше поданої декларації – р. 22 уточнюючої декларації (+, -);

2. у разі виправлення помилок минулих періодів в складі звітної (звітної нової) декларації

дані із р. 28 табл. 2 додатка ВП (+, -)

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 29 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

29

р. 29 заповнюється, якщо в результаті виправлення помилок виявлено недоплату податку на прибуток (заповнено позитивне значення р. 27 або р.28 декларації) і якщо помилки виправляються у складі звітної (звітної нової) декларації

 

дані із р. 29 табл. 2 додатка ВП

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 30 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

30

Сума пені при виявленні недоплати податку на прибуток:

1. у разі подання уточнюючої декларації пеня нараховується відповідно до вимог п. 129.1 ПКУ;

2. у разі виправлення у звітній (звітній новій) декларації

дані із р. 30 табл. 2 додатка ВП

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

31

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій декларації з податку на прибуток

Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів

 

Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до ст. 50 ПКУ

Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 25 - рядок 25 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 31 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

32

 

 

 

 

 

Рядки для виправлення помилок у разі виплаті доходів (прибутків) нерезидентів

 

 

 

 

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 32 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

33

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 33 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

34

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

35

Виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток підприємств

Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 26 - рядок 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 34 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

36

Збільшення (зменшення) значення авансових внесків:

 1. у разі подання уточнюючої декларації

р. 26 раніше поданої декларації – р. 26 уточнюючої декларації (+,-)

 

2. у разі виправлення помилок у звітній (звітній новій) декларації

дані із р.34 табл. 2 додатка ВП (+,-)

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 35 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

37

р. 37 заповнюється, якщо в результаті виправлення помилок виявлено недоплату авансових внесків з податку на прибуток і якщо помилки виправляються у складі звітної (звітної нової) декларації

 

дані із р. 35 табл. 2 додатка ВП 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 36 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

38

Сума пені при виявленні недоплати авансових внесків з податку на прибуток:

1. у разі подання уточнюючої декларації пеня нараховується відповідно до вимог п. 129.1 ПКУ

 

2. у разі виправлення у звітній (звітній новій) декларації

дані із р. 36 табл. 2 додатка ВП

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

39

Сума штрафу (3%) при відображенні недоплати в уточнюючій декларації з податку на прибуток 

Джерело: «Дебет-Кредит»