Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Нарахування ЄСВ у 2016 році: версія Мінфіну

За новими правилами, запропонованими Мінфіном:

1) ЄСВ буде тільки нараховуватися «зверху», а утримуватися з доходів - ні. Звісно, це змінить не тільки бухгалтерський облік з ЄСВ та зарплати, а й вплине на порядок заповнення звіту з ЄСВ;

2) база нарахування, крім єдиноподатників у разі сплати ЄСВ за себе, та порядок сплати ЄСВ залишається без змін. Але максимальну величину доходу, на який нараховується ЄСВ, збільшено – з 17 до 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

3) для всіх категорій осіб застосовуватиметься одна ставка нарахування ЄСВ – 20%. Отже, клас професійного ризику не буде впливати на розмір ставки ЄСВ, також він зникне й у відомостях Реєстру страхувальників;

4) Зміниться норма щодо звільнення від сплати ЄСВ у разі виплати середнього заробітку мобілізованим, за яким передбачено компенсацію з бюджету. За новими правилами ЄСВ не буде нараховуватися не тільки на середній заробіток, який нараховується (виплачується) роботодавцями працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а і тим з них, які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом. Звісно, у випадку, якщо такий середній заробіток роботодавцю компенсується з бюджету відповідно до діючого законодавства.

5) буде виключено норму щодо застосування понижуючого коефіцієнту.

Про ці та інші зміни ми склали кілька зручних таблиць.

Визначення максимальної величини з ЄСВ

За діючим Законом № 2464

За новою податковою реформою

Максимальна величена бази нарахування ЄСВ,що дорівнює 17розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується ЄСВ

З 01.09.2015 р. – 1378 * 17 = 23426 грн.

Максимальна величена бази нарахування ЄСВ,що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується ЄСВ

З 01.01.2016 р – 1378 * 25= 34450 грн.

Сплата ЄСВ страхувальниками в межах максимальної величини ЄСВ

Платники ЄСВ

База нарахування

За діючим Законом № 2464

За новою податковою реформою

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції (у тому числі постійне представництво інвестора-нерезидента), що використовує працю фізичних осіб, найнятих на роботу в Україні на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем в Україні, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).

Фізичні особи – підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

Фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту).

Дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами.

Дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України

сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають до ФОП

від 36,76 до 49,7

відповідно до класу професійного ризику

 

20%

Не встановлюються класи професійного ризику.

Також відміняється звільнення підприємств суднобудівної промисловості від сплати ЄСВ, яке раніше були звільнені від сплати до 2023 року

сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за договорами ЦПХ

34,7

20%

Платники з числа зазначених вище, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах

сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати  за видами виплат, які включають до ФОП

45,96

20

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу з тимчасової непрацездатності, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, – для осіб, зазначених у пунктах 9–14 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464:

 

 

 

– військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення

сума грошового забезпечення кожної застрахованої особи

34,7

20

– інші платники, крім військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення
 

сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності; допомоги або компенсації відповідно до законодавства

33,2

20

допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

20

Підприємства, установи і організації, в яких працюють інваліди

сума нарахованої заробітної плати працюючих інвалідів за видами виплат, які включають до ФОП, та суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності для працюючих інвалідів

8,41

20

Підприємства та організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці

5,5

20

Підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці

сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, відповідно до Закону про оплату праці, та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, а також суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності

5,3

20

Приклад нарахування ЄСВ за новими та старими правилами для роботодавців в межах максимальної бази для нарахування ЄСВ

Види нарахувань

Суми щодо сплати ЄСВ за старими правилами, грн.

Суми щодо сплати ЄСВ за правилами законопроекту, грн.

Результат економії коштів у зв’язку із новими ставками ЄСВ

Основна зарплата директора – 25000 грн.

23426 грн. * 40%1 = 9370,40 грн.

25000 * 20% = 5000 грн.

4370,40 грн.

Зарплата працівника-інваліда – 10000 грн.

10000 грн. *8,41% = 841 грн.

10000 грн. * 20% = 2000 грн.

- 1159 грн.

Допомога по вагітності та пологах 20000 грн.

20000 грн. * 33,2% = 6640 грн.

20000 грн. * 20% = 4000 грн.

2640 грн.

Винагорода за одним договором ЦПХ 30000 грн.

23426 грн. * 34,7% = 8128,82 грн.

 

30000 * 20% = 6000 грн.

2128,82 грн.

Фактично нарахована зарплата працівника за основним місцем роботи – 1200 грн.

1378 * 40% = 551,20 грн.

1378 * 20% = 275,60 грн.

275,60 грн.

1 40% - умовна ставка відповідно до класу профризику

Як бачимо із наведених розрахунків у разі прийняття цього законопроекту, навантаження для роботодавців щодо сплати ЄСВ буде менше – саме це декларує і сам Мінфін.

Така тенденція буде продовжуватися навіть у разі застосування максимальної величини у розмірі 25 прожиткових мінімумів та збільшення більше ніж у двічі ставки ЄСВ щодо нарахування на зарплату працівників-інвалідів.

А ось на працівників вона трохи зросте – зараз працівник із зарплати в межах 12 тис. грн. сплачує приблизно 20%. А внаслідок реформи, запропонованої Мінфіном сплачуватиме 20% ПДФО та 1,5% військового збору. Тобто, на півтори проценти більше!

Єдині, кому така реформа принесе економію, це ті працівники, в кого нарахована зарплата становить не більш як одна мінімальна зарплата – за рахунок податкової соцпільги, яку запропоновано збільшити до цілого розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня, вони до зростання своєї зарплати не сплачуватимуть ані ПДФО, ані військового збору, ані ЄСВ.

Розглянемо наслідки для підприємців, які знаходяться на загальній системі, та для платників єдиного податку. 

Фізособи-підприємці на загальній та спрощеній системі

Платники ЄСВ

За діючим Законом № 2464

За новою податковою реформою

 

База нарахування

Ставки

База нарахування

Ставки

1. Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування;

 

2. Особи, які провадять незалежну професійну діяльність;

Сума доходу (прибутку), отриманого від  діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО

 

 

34,7

Сума доходу (прибутку), отриманого від  діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО

 

 

 

 

 

20%

 

 

Якщо доходу немає, то ЄСВ визначається самостійно. Але його розмір не може бути більше ніж максимальна величина для бази нарахування ЄСВ, та менше ніж мінімальний страховий внесок

34,7

Якщо доходу немає, то ЄСВ визначається самостійно. Але його розмір не може бути більше ніж максимальна величина для бази нарахування ЄСВ, та менше ніж мінімальний страховий внесок

20%

Фізичні особи – підприємці на спрощеній системі оподаткування

 

(крім пенсіонерів за віком або інвалідів (ч. 4 ст. 4 Закону № 2464), бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування)

суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе

 

При цьому база нарахування ЄСВ не може бути більшою ніж максимальна величина, та не може бути меншою ніж мінімальний страховий внесок

34,7

для єдиноподатників групи «А» - ЄСВ нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;

 

для єдиноподатників групи «В» - ЄСВ нараховується на суму доходу (прибутку),отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню єдиним податком. При цьому сума єдиного внеску розраховується за кожен місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

 

Незмінною є норма щодо самостійного обчислення суми добровільної сплати ЄСВ у разі неотримання доходу єдиноподатником. Але такий розмір ЄСВ не може бути менше мінімального.

 

20%

 

Автор: Русанова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»