Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

До уваги платників - своєчасно реєструйтеся платниками ПДВ!

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що порядок реєстрації особи як платника податку на додану вартість (далі – ПДВ) регулюється статтями 180 – 183 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за №1456/26233.

Особи, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов’язані бути зареєстровані як платники ПДВ, визначені підпунктом 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 та пунктом 180.1 статті 180 Кодексу.

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 Кодексу обов’язковій реєстрації як платника ПДВ підлягає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).

Згідно з пунктами 183.1 та 183.2 статті 183 Кодексу для здійснення такої реєстрації особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою №1-ПДВ (далі − Заява).

У разі, якщо останній день строку подання Заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день (пункт 183.6 статті 183 Кодексу).

Звертаємо увагу, що будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ у випадках та у порядку, передбачених статтею 183 Кодексу, не подала до контролюючого органу Заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування податку (пункт 183.10 статті 183 Кодексу).

Таким чином, обов’язок щодо нарахування та сплати податкових зобов’язань з ПДВ в особи, що підлягає обов’язковій реєстрації як ПДВ виникає, починаючи з дати такої реєстрації.

При цьому, у разі, якщо така особа не подала або несвоєчасно подала Заяву до контролюючого органу, обов’язок щодо нарахування та сплати податкових зобов’язань з ПДВ виникає з дня, наступного за граничним днем, який встановлений для подання Заяви, тобто з 11 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто загального обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг понад 1 млн. гривень за останні 12 календарних місяців.

Крім того, пунктом 183.3 статті 183 Кодексу визначено, що у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ або особи, яка відповідає вимогам, визначеним підпунктом 6 пункту 180.1 статті 180 Кодексу, реєстраційна заява подається згідно з пунктом 183.7 цієї статті не пізніше, ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.