Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Держфінінспекція про підстави та наслідки недопуску зустрічної звірки

Держфінінспекція у листі від 15.05.2015 р. №02-18/507 наголосила, що органи державного фінансового контролю мають право проводити на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку об'єкта контролю.

У разі недопущення посадової особи контролюючого органу до проведення зустрічної звірки складається за підписом посадових осіб контролюючого органу акт, у якому фіксується такий факт, і невідкладно письмово інформуються правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених законодавством.

Крім цього, у зверненні до правоохоронного органу щодо надання допомоги у вирішенні питання проведення зустрічної звірки обов’язково зазначають такі дані:

- повну назву об'єкта контролю, на якому проводиться ревізія;

- повну назву та адресу суб'єкта господарювання, на якому необхідно провести зустрічну звірку;

- факти, що свідчать про наявність правових відносин між суб'єктом господарювання та об'єктом контролю;

- перелік питань, що підлягають дослідженню;

- ґрунтовну суть фінансових операцій та їх обсяги;

- проблемні питання та факти, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства та/або певним чином обґрунтовують проведення зустрічної звірки;

- наслідки, що випливають з певних господарських/фінансових операцій, та які негативно вплинули на фінансово-господарську діяльність об'єкта контролю;

- терміни проведення зустрічної звірки.

Водночас, відповідно до законодавства не допускається:

- проведення зустрічної звірки з питань, що не стосуються виду, обсягу і якості операцій та розрахунків з об'єктом контролю;

- дослідження під час проведення зустрічної звірки всієї фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання за певний період.