Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Авансові внески при виплаті дивідендів: особливості сплати

ДФСУ у листі від 10.11.2015 р. №23921/6/99-99-19-02-02-15 зазначила, що авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене.

Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п.136.1 ст. 136 ПКУ. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

Ця норма застосовується, починаючи з виплат дивідендів у 2015 році за підсумками попередніх років.

Якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди.

Якщо у звітному році за рішенням власників розподіляється нерозподілений прибуток одразу за декілька попередніх років, то з метою визначення суми дивідендів, на яку нараховується авансовий внесок, нерозподілений прибуток, який припадає на кожен з цих років за даними фінансової звітності, порівнюється з об’єктом оподаткування податком на прибуток за відповідний рік.

У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання, авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Грошовим зобов’язанням у цьому разі є сума податкових зобов’язань з податку на прибуток, що самостійно нараховані платником у  декларації за звітний рік, за підсумками якого виплачуються дивіденди.

Таким чином, при визначенні суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, на яку нараховується авансовий внесок з податку на прибуток, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, необхідне одночасне дотримання двох умов:

  1. подана декларація з податку на прибуток за такий рік;

  2. повністю погашені податкові зобов’язання, самостійно нараховані платником у такій декларації.

В іншому випадку авансовий внесок з податку на прибуток нараховується на всю суму дивідендів.