Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як професіоналу стати дійсним членом?

Згідно Статуту ICAAP фізичні особи можуть стати дійсними членами ICAAP, якщо вони відповідають наступним критеріям:

1) є аудиторами, які пройшли сертифікацію згідно чинного законодавства України і мають чинні сертифікати аудитора України,

2) або як практикуючі бухгалтери, викладачі ВНЗ та інші спеціалісти, що працюють в сфері бухгалтерського обліку й аудиту, отримали один із сертифікаційних рівнів «Професіонал» згідно Положення про добровільну професійну сертифікацію членів ICAAP, 

3) та сплачують членські внески в розмірі, визначеному рішеннями керівних органів ICAAP для дійсних членів – фізичних осіб рішеннями керівних органів ICAAP згідно Положення про членство.

Претенденти на вступ у дійсні члени ICAAP до моменту подання документів до ICAAP повинні, ознайомитися з Кодексом етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів, з порядком прийому до членів ICAAP, з вимогами до членів ICAAP, які визначені Статутом ICAAP та Положенням про членство, а також з порядком сплати вступних та членських внесків членами ICAAP, визначених керівними органами ICAAP.

Прийом у члени ICAAP здійснюється  на підставі письмової заяви претендента про вступ до ICAAP, (що має встановлену форму для кожної із категорій членів ICAAP), з доданими до неї документами.

Фізичні особи, що мають намір вступити у дійсні члени ICAAP, надають заяву встановленої форми (Додаток 8 до Положенням про членство) з додаванням наступних документів:

1) копія 1-2  сторінки та сторінки, що містить інформацію про останнє місце реєстрації, паспорту громадянина України;

2) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (чи копія документа, в якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків);

3) копії дипломів про вищу освіту, про вчений ступінь, звання (за наявності);

4) копія трудової книжки (для сумісників - довідка за останнім місцем роботи з зазначенням посади фізичної особи);

5) копія сертифіката аудитора, виданого Аудиторською палатою України та чинного на дату подання заяви, та/або копія сертифіката, виданого ICAAP спеціалісту, який отримав один із сертифікаційних рівнів «Професіонал» згідно Положення про добровільну професійну сертифікацію членів ICAAP;

6) лист-рекомендація від дійсного члена – фізичної особи встановленого зразка (Додаток 2 до Положенням про членство);

7) згода на обробку персональних даних фізичної особи (Додаток 3 до Положенням про членство);

8) анкета претендента – фізичної особи на вступ у дійсні члени ICAAP (Додаток 9 до Положення про членство).

Копії документів, що додаються до відповідних заяв, повинні бути завірені фізичними особами – претендентами на вступ до ICAAP власноручним підписом, що засвідчує правдивість доданих документів, із зазначенням дати.

Заява встановленої форми разом з доданими документами,  в пронумерованому та прошнурованому вигляді надсилається претендентом на вступ у дійсні члени ICAAP рекомендованим листом чи подається особисто або до територіального відділення ICAAP за місцезнаходженням претендента, або до Виконавчої дирекції ICAAP за його власним вибором. Для прискорення процесу набуття членства претендент на вступ у дійсні члени ICAAP може додатково надіслати на офіційну електронну адресу Виконавчої дирекції ICAAP електронну копію відповідної заяви та анкети-претендента. Таке надсилання електронної копії заяви та анкети-претендента може бути здійснено з використання електронних форм цих документів, розміщених на веб-сайті ICAAP.

Фізична особа, що має намір вступити в дійсні члени ICAAP та яка на момент подачі заяви була асоційованим членом ICAAP, може не надавати одночасно з відповідною заявою копії документів, якщо зміна категорії члена ICAAP відбувається не пізніше ніж через 12 місяці після вступу фізичної особи в асоційовані члени, а інформація, яка відображена у вказаних доданих документах, не змінювалася протягом зазначеного строку. 

Керівник (його заступник) територіального відділення ICAAP чи Виконавчий директор ICAAP зобов’язані в строк не пізніше п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви забезпечити передачу заяви з доданими документами та довідки про сплату вступного внеску на розгляд Комітету з питань членства ICAAP (до його створення – Раді ICAAP). Строк передачі заяви з доданими документами може бути збільшений на час затримки сплати претендентом вступного внеску.

Претендент на вступ до ICAAP має право бути присутнім на засіданні Комітету з питань членства (до його створення - на засіданні Ради ICAAP) під час розгляду питання про його прийом до членів ICAAP.

Рішення про прийом у члени ICAAP приймається не пізніше, ніж через місяць з дати реєстрації письмової заяви претендента на вступ до ICAAP у книзі обліку та реєстрації заяв про членство у ICAAP.

стаття 4 Положення про членство з питань порядку прийняття до членів ICAAP
Заява та Анкета для претендентів на вступ у дійсні члени ICAAP