Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Умови для асоційованих членів

Асоційованими членами ICAAP (особами, які мають намір в майбутньому набути статус дійсних чи кваліфікованих членів) згідно Статуту ICAAP можуть бути:

1) фізичні особи – студенти та викладачі вищих навчальних закладів України (ВНЗ), які навчаються та/або працюють за економічними дисциплінами, практикуючі бухгалтери та інші спеціалісти, які надають професійні послуги у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, але не мають сертифікаційного рівня «Професіонал» згідно Положення про добровільну професійну сертифікацію членів ICAAP, а також аудитори, які сплачують членські внески в розмірі меншому, ніж дійсні члени – фізичні особи, згідно Положення про членство;

2) юридичні особи – консалтингові фірми (компанії) та інші юридичні особи приватного права, які надають професійні послуги (крім аудиторських послуг), ВНЗ, громадські об’єднання, професійні асоціації, які поділяють мету (цілі) та напрямки діяльності ICAAP, а також аудиторські фірми, які не мають намір сплачувати членські внески в розмірі дійсних членів – юридичних осіб згідно Положення про членство. 

Претенденти на вступ в асоційовані члени ICAAP до моменту подання документів до ICAAP повинні, ознайомитися з Кодексом етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів, з порядком прийому до членів ICAAP, з вимогами до членів ICAAP, які визначені Статутом ICAAP та Положенням про членство, а також з порядком сплати вступних та членських внесків членами ICAAP, визначених керівними органами ICAAP.

Прийом у члени ICAAP здійснюється  на підставі письмової заяви претендента про вступ до ICAAP, що має встановлену форму для кожної із категорій членів ICAAP, з доданими до неї документами.

Фізичні особи, що бажають вступити в асоційовані члени ICAAP, надають заяву  встановленої форми (Додаток 1 до Положенням про членство) з додаванням наступних документів:

1) копія 1-2 сторінки та сторінки, що містить інформацію про останнє місце реєстрації, паспорту громадянина України;

2) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (чи копія документа, в якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків);

3) копії дипломів про вищу освіту, про вчений ступінь, звання (за наявності);

4) копія трудової книжки (для сумісників - довідка за останнім місцем роботи з зазначенням посади фізичної особи) або довідка за місцем навчання з зазначенням спеціальності навчання (чи копія чинного студентського квитка);

5) лист-рекомендація від фізичної особи – дійсного члена ICAAP встановленого зразка (Додаток 2 до Положенням про членство);

6) згода на обробку персональних даних фізичної особи (Додаток 3 до Положення про членство);

7) анкета претендента  – фізичної особи на вступ в асоційовані члени ICAAP (Додаток 4 до Положення про членство).

Юридичні особи, що бажають вступити в асоційовані члени ICAAP, надають заяву  встановленої форми (Додаток 5 до Положенням про членство) з додаванням документів, перелік яких визначено пп.4.3.2 Положення про членство.

Копії документів, що додаються до відповідних заяв, повинні бути завірені фізичними особами – претендентами на вступ до Спілки власноручним підписом, що засвідчує правдивість доданих документів, із зазначенням дати.

Заява встановленої форми разом з доданими документами,  в пронумерованому та прошнурованому вигляді надсилається претендентом на вступ у асоційовані члени ICAAP рекомендованим листом чи подається особисто або до територіального відділення ICAAP за місцезнаходженням претендента, або до Виконавчої дирекції ICAAP за його власним вибором. Для прискорення процесу набуття членства претендент на вступ в асоційовані члени ICAAP може додатково надіслати на офіційну електронну адресу Виконавчої дирекції ICAAP електронну копію відповідної заяви та анкети-претендента. Таке надсилання електронної копії заяви та анкети-претендента може бути здійснено з використання електронних форм цих документів, розміщених на веб-сайті ICAAP.

Фізична особа, що бажає вступити в асоційовані члени ICAAP, може отримати лист-рекомендацію від дійсного члена – фізичної особи особисто або через територіальне відділення чи Виконавчу дирекцію ICAAP після надсилання електронної копії заяви на вступ з проханням в такій заяві допомоги з отримання листа-рекомендації.

Заяви встановленої форми з доданими документами, отримані від претендентів на вступ до ICAAP, підлягають реєстрації у книзі обліку та реєстрації заяв про членство в ICAAP відповідальною особою територіального відділення чи Виконавчої дирекції.

Керівник (його заступник) територіального відділення ICAAP чи Виконавчий директор ICAAP зобов’язані в строк не пізніше п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви забезпечити передачу заяви з доданими документами та довідки про сплату вступного внеску на розгляд Комітету з питань членства ICAAP (до його створення – Раді ICAAP). Строк передачі заяви з доданими документами може бути збільшений на час затримки сплати претендентом вступного внеску.

Претендент на вступ до ICAAP має право бути присутнім на засіданні Комітету з питань членства (до його створення - на засіданні Ради ICAAP) під час розгляду питання про його прийом до членів ICAAP.

Рішення про прийом у члени ICAAP приймається не пізніше, ніж через місяць з дати реєстрації письмової заяви претендента на вступ до ICAAP у книзі обліку та реєстрації заяв про членство у ICAAP.

стаття 4 Положення про членство з питань порядку прийняття до членів ICAAP
Заява та Анкета для претендентів на вступ в асоційовані члени ICAAP