Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Аудиторські фірми як дійсні члени

Згідно Статуту ICAAP дійсними членами ICAAP можуть стати лише юридичні особи:

1) що є аудиторськими фірмами, які включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів згідно чинного законодавства України,

2) сплачують членські внески в розмірі, визначеному для дійсних членів – юридичних осіб відповідно до Положення про членство,

3) які представлені в ICAAP хоча б одним дійсним членом – фізичною особою із числа учасників (засновників, співвласників) аудиторської фірми чи її працівників.

Претенденти на вступ у дійсні члени ICAAP до моменту подання документів до ICAAP повинні, ознайомитися з Кодексом етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів, з порядком прийому до членів ICAAP, з вимогами до членів ICAAP, які визначені Статутом ICAAP та Положенням про членство, а також з порядком сплати вступних та членських внесків членами ICAAP, визначених керівними органами ICAAP.

Прийом у члени ICAAP здійснюється  на підставі письмової заяви претендента про вступ до ICAAP,  з доданими до неї документами.

Юридичні особи, що мають намір, подають заяву встановленої форми (Додаток 10 до Положенням про членство) з додаванням наступних документів:

1) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

2) копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), виданої не раніше, ніж за 24 календарних місяців до дати подачі заяви;

3) копія свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України та чинного на дату подання заяви;

4) копія протоколу (витягу з  протоколу чи іншого розпорядчого документу) вищого органу управління юридичної особи, яким підтверджується прийняття рішення про намір юридичної особи вступити в дійсні члени ICAAP та в якому визначена уповноважена особа, через яку юридична особа братиме участь у діяльності ICAAP;

5) копії сертифікатів аудитора, виданих Аудиторською палатою України керівнику та уповноваженій особі аудиторської фірми, якщо уповноважена особа не є керівником, через яку юридична особа – дійсний член братиме участь у діяльності ICAAP;

6) довідка про фізичних осіб із числа учасників (засновників, співвласників) аудиторської фірми чи її працівників, які є дійсними членами ICAAP (не менше однієї особи);

7) копія фінансової звітності та копія звіту аудиторської фірми про надані послуги (форма № 1- аудит) за звітний рік, що передує року, в якому подається письмова заява на вступ в дійсні члени ICAAP;

8) лист-рекомендація від кваліфікованого члена ICAAP встановленого зразка (Додаток 6 до Положення про членство);

9) анкета претендента  – юридичної особи на вступ у дійсні члени ICAAP (Додаток 11 до Положення про членство).

Копії документів, що додаються юридичними особами до заяви про вступ у дійсні члени, повинні бути завірені власноручним підписом керівника (вищої посадової особи) юридичної особи - претендента на вступ до ICAAP та відбитком печатки (за наявності), що засвідчує правдивість доданих документів, із зазначенням дати.          

Заява встановленої форми разом з доданими документами,  в пронумерованому та прошнурованому вигляді надсилається претендентом на вступ у дійсні члени ICAAP рекомендованим листом чи подається особисто або до територіального відділення ICAAP за місцезнаходженням претендента, або до Виконавчої дирекції ICAAP за його власним вибором. Для прискорення процесу набуття членства претендент на вступ у дійсні члени ICAAP може додатково надіслати на офіційну електронну адресу Виконавчої дирекції ICAAP електронну копію відповідної заяви та анкету-претендента. Таке надсилання електронної копії заяви та анкети-претендента може бути здійснено з використання електронних форм цих документів, розміщених на веб-сайті ICAAP.

Заяви встановленої форми з доданими документами, отримані від претендентів на вступ до ICAAP, підлягають реєстрації у книзі обліку та реєстрації заяв про членство в ICAAP відповідальною особою територіального відділення чи Виконавчої дирекції.

Керівник (його заступник) територіального відділення ICAAP чи Виконавчий директор ICAAP зобов’язані в строк не пізніше п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви забезпечити передачу заяви з доданими документами та довідки про сплату вступного внеску на розгляд Комітету з питань членства ICAAP (до його створення – Раді ICAAP). Строк передачі заяви з доданими документами може бути збільшений на час затримки сплати претендентом вступного внеску.

Претендент на вступ до ICAAP має право бути присутнім на засіданні Комітету з питань членства (до його створення - на засіданні Ради ICAAP) під час розгляду питання про його прийом до членів ICAAP.

Рішення про прийом у члени ICAAP приймається не пізніше, ніж через місяць з дати реєстрації письмової заяви претендента на вступ до ICAAP у книзі обліку та реєстрації заяв про членство у ICAAP.

Стаття 4 Положення про членство з питань порядку прийняття до членів ICAAP
Заява та Анкета для претендентів на вступ юридичної особи у дійсні члени ICAAP