Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Порядок набуття членства

Прийом до членів ICAAP відбувається відповідно до вимог Статуту ICAAP, Положення про членство та  рішень керівних органів ICAAP згідно положень Статуту ICAAP.

Претенденти на вступ у члени ICAAP  до моменту подання документів до ICAAP повинні ознайомитися з Кодексом етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів, з порядком прийому до членів ICAAP та з вимогами до членів ICAAP, які визначені Статутом ICAAP та Положенням про членство.

Прийом у члени ICAAP здійснюється Комітетом з питань членства (до його створення – Радою ICAAP) на підставі письмової заяви претендента на вступ до ICAAP, що має встановлену форму.  До письмової заяви претендента – юридичної особи, крім  документів, перелік яких визначається Положення про членство, в обов’язковому порядку додається лист-рекомендація від кваліфікованого члена ICAAP встановленого зразка.

Заява встановленої форми разом з доданими документами, визначеними у Положенні про членство, в пронумерованому та прошнурованому вигляді надсилається претендентом на вступ у асоційовані та дійсні члени Спілки рекомендованим листом чи подається особисто або до територіального відділення ICAAP за місцезнаходженням претендента, або до Виконавчої дирекції ICAAP за його власним вибором. Для прискорення процесу набуття членства претендент на вступ в асоційовані та дійсні члени ICAAP може додатково надіслати на офіційну електронну адресу Виконавчої дирекції ICAAP електронну копію відповідної заяви та анкети-претендента. Таке надсилання електронної копії заяви та анкети-претендента може бути здійснено з використання електронних форм цих документів, розміщених на веб-сайті ICAAP.

Уповноважена особа юридичної особи, що має намір вступити у кваліфіковані члени ICAAP, надсилає заяву встановленої форми з доданими документами, визначеними Положенням про членство, рекомендованим листом або подає особисто лише до Виконавчої дирекції ICAAP.

Рішення про прийом у члени ICAAP приймається не пізніше, ніж через місяць з моменту надходження до ICAAP письмової заяви претендентом на вступ до ICAAP.

Претендент на вступ до ICAAP має право бути присутнім на засіданні Комітету з питань членства (Ради ICAAP) під час розгляду питання про його прийом до членів ICAAP.

Претендент на вступ до ICAAP вважається членом ICAAP після виконання обох умов, що наведені нижче:

 - Радою ICAAP затверджено рішення Комітету з питань членства (чи прийнято рішення) про прийняття претендента до членів ICAAP;

 - на поточний банківський рахунок чи в касу ICAAP надійшов вступний внесок від претендента на вступ до ICAAP в розмірі, визначеному на поточний рік керівними органами ICAAP відповідно до Положення про членство.

Статут - порядок прийняття до членів ICAAP
Стаття 4 Положення про членство з питань порядку прийняття до членів ICAAP