Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Переваги членства в ICAAP

Громадська спілка «Інститут сертифікованих професіоналів обліку й аудиту» (надалі – ICAAP) є добровільним об’єднанням фізичних та юридичних осіб, які здійснюють професійну діяльність в сфері бухгалтерського обліку й аудиту.

Метою діяльності ICAAP є здійснення захисту прав і свобод її членів, а також задоволення їх професійних інтересів через підвищення довіри суспільства до бухгалтерської професії. Останнє обумовлює необхідність ICAAP діяти в напрямку підвищення якості професійних послуг членів ICAAP шляхом впровадження в практику бухгалтерського обліку й аудиту кращих міжнародних професійних стандартів. Впровадження міжнародних професійних стандартів в Україні є запорукою міжнародного визнання українських професіоналів обліку й аудиту, що є однією із найбільш важливих цілей діяльності ICAAP.

Однією з головних переваг членства в ICAAP є можливість участі у розвитку бухгалтерської професії в Україні. Це стає можливим через залучення професіоналів обліку й аудиту до діяльності ICAAP, що також є умовою реалізації особистих цілей кожного професіонала. . Крім зазначеного, переваги членства в ICAAP полягають в реалізації наступних напрямків діяльності ICAAP:

1) захист законних соціальних, економічних та професійних інтересів членів ICAAP в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, Аудиторській палаті України, перед органами нагляду та регуляторами ринку професійних послуг в Україні, підприємствами, установами та організаціями;

2) формування системи постійно діючого інформаційного забезпечення діяльності в сфері бухгалтерського обліку й аудиту шляхом добровільного об’єднання інтелектуальних та матеріальних ресурсів членів ICAAP;

3) впровадження власних програм добровільної професійної сертифікації членів ICAAP, що відповідають вимогам світової практики до професійної освіти бухгалтерів (аудиторів), зокрема, вимогам Міжнародних стандартів освіти МФБ;

4) реалізація системи постійного професійного розвитку членів ICAAP;

5) впровадження на засадах добровільності систем контролю якості аудиторських послуг для практикуючих аудиторів та аудиторських фірм, що є членами ICAAP;

6) здійснення зовнішніх перевірок систем контролю якості для аудиторів та аудиторських фірм, які звернулися до ICAAP з клопотанням про здійснення такої перевірки, в тому числі як до уповноваженої з контролю якості організації, у відповідності з нормативними документами Аудиторської палати України;

7) проведення в Україні і за кордоном професійних тренінгів, конференцій, семінарів, симпозіумів, ділових зустрічей для бухгалтерів та аудиторів, спрямованих на удосконалення професійних знань членів ICAAP, а також проведення та фінансування стажування, практики та ділових поїздок за кордон;

8) розробка та впровадження науково обґрунтованих методик , типових/уніфікованих положень, моделей, програмних продуктів, процедур, форм документів та рекомендації для забезпечення професійної діяльності;

9) розвиток міжнародного співробітництва, вступ в міжнародні професійні організації бухгалтерів та аудиторів, насамперед, до Міжнародної федерації бухгалтерів, забезпечення участі в їх роботі, представництво в них професійних інтересів своїх членів;

10) внесення на розгляд регуляторів професійної діяльності в сфері бухгалтерського обліку й аудиту, зокрема, Міністерства фінансів України, Аудиторської палати України та інших органів, проекти законодавчих актів, норм, стандартів та положень, що визначають особливості здійснення професійної діяльності в Україні.

Членство в ICAAP дає право кожному члену брати участь в управлінні справами ICAAP, у тому числі обирати та бути обраними до керівних органів ICAAP, користуватися організаційною та консультативною підтримкою ICAAP при розгляді в Аудиторській палаті України, в правоохоронних та судових органах питань, які стосуються прав та законних інтересів членів ICAAP.

Статут ІСААР - мета (цілі) та напрямки діяльності спілки