Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Критерії та структура членства

Хто може бути членом ICAAP?

Членами ICAAP можуть бути юридичні особи приватного права, в тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, та фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, за умови, що ці особи:

1) поділяють мету (цілі) та напрямки діяльності ICAAP;

2) визнають та виконують положення Статуту ICAAP;

3) прийняті до ICAAP в порядку, встановленому Статутом ICAAP і Положенням про членство;

4) своєчасно сплачують членські внески в порядку та розмірах, визначених керівними органами ICAAP згідно положень Статуту ICAAP. 

Членство в ICAAP є добровільним. ICAAP має фіксоване членство.

Категорії, до яких можуть входити члени ICAAP

І. Асоційовані члени (особи, які мають намір в майбутньому набути статус дійсних чи кваліфікованих членів):

фізичні особи – студенти та викладачі вищих навчальних закладів України (надалі – ВНЗ), які навчаються та/або працюють за економічними спеціальностями, практикуючі бухгалтери та інші спеціалісти, які надають професійні послуги в сфері бухгалтерського обліку й аудиту, але не мають одного з сертифікаційних рівнів «Професіонал» згідно Положення про добровільну професійну сертифікацію членів ICAAP, а також аудитори, які сплачують членські внески в розмірі меншому, ніж дійсні члени – фізичні особи згідно Положення про членство;

юридичні особи – консалтингові фірми (компанії) та інші юридичні особи приватного права, які надають професійні послуги, крім аудиторських послуг, ВНЗ, громадські об’єднання, професійні асоціації, в тому числі саморегулівні професійні організації, які поділяють мету (цілі) та напрямки діяльності ICAAP, а також аудиторські фірми, які не мають намір сплачувати членські внески в розмірі, визначеному для дійсних членів – юридичних осіб згідно Положення про членство.        

ІІ. Дійсні члени – члени, які відповідають наступним критеріям:

фізичні особи – аудитори, які пройшли сертифікацію згідно чинного законодавства України і мають чинні сертифікати аудитора України, та практикуючі бухгалтери, викладачі ВНЗ та інші спеціалісти, які отримали один із сертифікаційних рівнів «Професіонал» згідно Положення про добровільну професійну сертифікацію членів ICAAP та які сплачують членські внески в розмірі, визначеному для дійсний членів – фізичних осіб згідно Положення про членство;

юридичні особи – аудиторські фірми, які включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів згідно чинного законодавства України, сплачують членські внески в розмірі, визначеному для дійсних членів – юридичних осіб відповідно до Положення про членство, та які представлені в ICAAP хоча б одним дійсним членом – фізичною особою із числа учасників (засновників, співвласників) аудиторської фірми чи її працівників.                    

ІІІ. Кваліфіковані члени – аудиторські фірми, які включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів згідно чинного законодавства України, сплачують членські внески в розмірі більшому, ніж дійсні члени – юридичні особи відповідно до Положення про членство, та які представлені в ICAAP не менше, ніж трьома дійсними членами – фізичними особами із числа учасників (засновників, співвласників) аудиторської фірми чи її працівників.

  Статут ICAAP про критерії та структуру членства
  Положення про членство про критерії та структуру членства
  Брошюра