Сьогодні ринок капіталу є транснаціональним та глобальним. Брак довіри паралізує фінансові ринки та економіку в цілому. Без довіри вони зазнають фінансових криз та великих втрат з боку учасників ринку і суспільства вцілому.

Саме діяльність бухгалтерів та аудиторів, завдяки їх професіоналізму, досвіду та дотримання етичних норм забезпечує встановлення та підтримку цієї довіри на високому рівні.

В цих умовах місією ICAAP є сприяння розвитку та підвищенню довіри до бухгалтерської професії в Україні, що є запорукою зростання довіри у відносинах між господарюючими суб'єктами та задоволення економічних інтересів суспільства в цілому. 

Для реалізації місії цілями діяльності ICAAP є об'єднання зусиль професіоналів обліку й аудиту для сприяння розвитку бухгалтерського обліку й аудиту в Україні на основі впровадження міжнародних професійних стандартів, для досягнення міжнародного визнання українських професіоналів обліку й аудиту, сприяння удосконаленню податкового законодавства, а також захисту законних прав і інтересів членів ICAAP.